Nieuws

Geen daklozen in Middelkerke

today 72

Background

Het gemeentebestuur van Middelkerke wenst te reageren op een artikel dat deze ochtend op website van Focus-WTV is verschenen. In het artikel ‘Dak- en thuislozentelling’ wordt verkeerdelijk vermeld dat in Middelkerke 33 dak- en thuislozen staan geregistreerd. In Middelkerke zijn geen daklozen.

Nuance vereist

Het gemeentebestuur wenst deze berichtgeving te corrigeren en te nuanceren.

Bij de sociale dienst van het Middelkerkse OCMW staan wel 33 thuislozen geregistreerd. Dat zijn geen daklozen, maar mensen die omwille van allerlei redenen, voor een bepaalde tijd niet thuis kunnen verblijven. In de vermelde berichtgeving wordt dat niet genuanceerd.

Alle thuislozen krijgen onderdak

De sociale dienst van het OCMW bevestigt dat alle geregistreerde thuislozen, waaronder bv Oekraïense oorlogsvluchtelingen, momenteel onderdak hebben in erkende centra voor tijdelijke opvang (hetzij ingericht door het OCMW, hetzij van andere instanties). Sommige thuislozen verblijven ook bij familie. Maar altijd onder toezicht van de sociale dienst.

De lokale politie bevestigt ook nogmaals dat er op het grondgebied Middelkerke geen daklozen, noch op straat levende mensen zijn.

Extra budget voor meer opvanghuizen

Burgemeester Jean-Marie Dedecker betreurt de foute perceptie die Middelkerke hierdoor te beurt valt. “In Middelkerke zorgen wij voor alle thuislozen. Dat zijn mensen die in precaire toestand, heel snel opvang nodig hebben. Wij nemen daar al onze verplichtingen en verantwoordelijkheid in op.

“Trouwens… in ons meerjarenplan schreven we een budget in van bijna 1,5 miljoen euro voor de aankoop van 4 extra doorgangswoningen, speciaal bedoeld voor de kortetermijnopvang van thuislozen of mensen in andere acute probleemsituaties”, besluit de burgemeester.

Written by:


0%
× Hoe kan ik je helpen?