Nieuws

Nieuwpoort eert uittredend Stadsvaandeldrager Marc Coopman en verwelkomt opvolger

today 5

Background

Marc Coopman legt na 28 jaar zijn taak als Stadsvaandeldrager neer. Sinds 1995 was hij op alle officiële plechtigheden de persoon die de officiële Nieuwpoortse Stadsvlag droeg. Marc De Roeck treedt voortaan op als de nieuwe Stadsvaandeldrager.

 

Marc Coopman zwaait af

Marc Coopman, tevens ook werkzaam bij de stedelijke Dienst Netheid, was sinds 1995 de vaste Stadsvaandeldrager van Nieuwpoort. Deze functie omvat het optreden als frontman namens de Stad bij ceremoniële gebeurtenissen. Hij geeft tijdens allerhande plechtigheden de protocollaire instructies aan de overige vaandeldragers. Verder is het zijn taak om met de Nieuwpoortse Stadsvlag aan het begin van de parade te lopen.

 

Coopman werd in 1995 door wijlen burgemeester Roland Crabbe gevraagd om de toenmalige Stadsvaandeldrager eenmalig te vervangen. Dit voor de allerbelangrijkste plechtigheid in Nieuwpoort: de Nationale Hulde aan Zijne Majesteit Koning Albert I en de Helden van de IJzer op de eerste zondag van augustus. Na deze vuurdoop werd Marc gevraagd om aan te blijven.

 

Zijn laatste wapenfeit als Stadsvaandeldrager was niet toevallig ook tijdens dezelfde plechtigheid, de 88e Nationale Hulde op zondag 6 augustus 2023. Burgemeester Geert Vanden Broucke drukt zijn appreciatie uit voor het professionalisme waarmee Marc zijn taak vervulde:

 

“Bij elke statige gebeurtenis in onze stad stond Marc paraat, steeds met de nodige waardigheid en toewijding. Maar liefst 28 jaar lang zorgde hij er met de gepaste fierheid voor dat het prachtige Stadsvaandel steevast op het voorplan te zien was. Hiermee gold hij als een volwaardig ambassadeur voor Nieuwpoort. Door het opluisteren van plechtigheden die typerend zijn voor onze stad, zoals de Nationale Hulde aan het Koning Albert I monument of de serene Vissershulde, hielp hij ook de geschiedenis levendig te houden. Iets waar hij terecht trots op mag zijn. Namens alle Nieuwpoortenaren wil ik Marc van harte bedanken voor het vervullen van de belangrijke rol van Stadsvaandeldrager.”

 

Marc De Roeck treedt aan

Sinds eind 2023 is Marc De Roeck de nieuwe Stadsvaandeldrager van Nieuwpoort. Beroepshalve werkte hij 38 jaar bij het Agentschap Natuur en Bos waar hij instond voor het onderhoud van de natuurparken van De Panne tot Nieuwpoort. Hij is ondertussen 6 jaar met pensioen.

 

Marc was gedurende 38 jaar vrijwilliger bij het brandweerkorps van Stad Nieuwpoort. In die hoedanigheid vervulde hij lange tijd de taak van vaandeldrager van de brandweer. Verder is hij actief als vaandeldrager bij het Koninklijk Verbond De Veteranen en Sympathisanten van Koning Albert – sectie Nieuwpoort (en omgeving).

 

Omwille van zijn rijke ervaring is Marc De Roeck uitgekozen als opvolger van Marc Coopman. De eerste officiële verschijning van Marc De Roeck als Nieuwpoorts Stadsvaandeldrager was bij de jaarlijkse herdenking van de Slag bij Ramskapelle op zaterdag 21 oktober 2023.

Op zaterdag 10 februari 2024 wordt om 10 u. de ontvangst ingericht van uittredend Stadsvaandeldrager Marc Coopman. Hij wordt bedankt voor 28 jaar trouwe dienst in deze ceremoniële functie. Zijn opvolger Marc De Roeck zal ook aanwezig zijn, net als de overige ‘reguliere’ vaandeldragers.

Written by:


0%
× Hoe kan ik je helpen?