Nieuws

Nieuwpoort heeft nieuwe brugfiguur jonge kind die meteen schenking voor huiswerk- en studiebegeleidingsproject De Triangel ontvangt

today 6

Background

Stad Nieuwpoort verwelkomt Tania Tytgat als nieuwe brugfiguur jonge kind. Zij fungeert voortaan als verbindend figuur tussen kinderen, gezinnen, scholen en welzijnsdiensten. In die hoedanigheid komt staat ze ook aan het hoofd van De Triangel, het huiswerk- en studieondersteuningsproject van de Stad voor lagere schoolkinderen. De werking van De Triangel kreeg onlangs een duwtje in de rug door een schenking van 1.000 euro van Rotary Nieuwpoort Westhoek, goed voor de aankoop van educatief materiaal.

 

Sinds maandag 1 januari 2024 is Tania Tytgat gestart als brugfiguur jonge kind bij Stad Nieuwpoort. In die rol is zij de tussenpersoon die gezinnen met kinderen, scholen en de verschillende bevoegde overheidsdiensten met elkaar in contact brengt. Verder ondersteunt ze de Stad in het uitstippelen van een strategie tegen kansarmoede.

 

Schepen van Jeugd Bert Gunst is blij dat Tania Tytgat de rangen van Stad Nieuwpoort komt vervullen:

 

“Tania heeft 22 jaar gewerkt in de Bijzondere Jeugdzorg en was ook 8 jaar actief in het OCMW van Oostende. Ze brengt dus een pak relevante ervaring mee. Deze bagage zal goed van pas komen in haar contacten met verschillende belanghebbende instanties en de Nieuwpoortse gezinnen. In Tania zullen zij een laagdrempelig aanspreekpunt vinden voor opvoedingsvragen of familie-gerelateerde problemen. Als brugfiguur helpt zij mee het stedelijke kind- en gezinsbeleid finetunen en uitdragen.”

 

De Triangel ontvangt schenking

Het uitgebreide takenpakket van de brugfiguur omvat ook de dagelijkse leiding over De Triangel, het huiswerk- en studieondersteuningsproject van Stad Nieuwpoort.

 

Rotary Nieuwpoort Westhoek heeft een bedrag van 1.000 euro geschonken aan Stad Nieuwpoort, ten voordele van De Triangel. De schenking is aangewend voor de aankoop van allerhande educatief materiaal: letterdozen, taalkaarten en -spelen, speel- en leerballen, gezelschapsspelen, rekendozen, niveauleesboeken etc. Dit alles moet bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van De Triangel.

 

De Triangel is er op maat van alle kinderen uit het Nieuwpoortse lager onderwijs die het wat moeilijk hebben op school, om welke reden dan ook. Ook voor kinderen die het Nederlands niet zo goed begrijpen en wat extra ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen op school biedt De Triangel hulp.

 

De sessies vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 u. en op vrijdagnamiddag van 16 tot 18 u. Momenteel doen een 17-tal kinderen beroep op de diensten van De Triangel. De kinderen worden verdeeld in groepjes en begeleid door een vrijwilliger of de brugfiguur. Aanmelden voor De Triangel gebeurt steeds via de scholen van de kinderen.

 

Vandaag zijn er vier vrijwilligers actief in De Triangel. Er wordt naar gestreefd om één begeleider te voorzien per twee kinderen. Wie wil investeren in de toekomst van een kind kan zich steeds kandidaat stellen om vrijwilliger te worden bij De Triangel. Aanmelden kan steeds via tania.tytgat@nieuwpoort.be of tel. 0490 45 35 43. Meer info over De Triangel lees je op www.nieuwpoort.be/de-triangel.

De Triangel ontving een schenking van de Rotary Nieuwpoort Westhoek en kocht er educatief materiaal mee. Tegelijk werd de nieuwe brugfiguur jonge kind voorgesteld. Van links naar rechts herkennen we: schepen Jos Decorte, Tania Tytgat (brugfiguur jonge kind), Jolien Depondt (diensthoofd Sociale Dienst), Lode Maesen (Coördinator Jeugd, Sport, Zwembad en Kustreddingsdienst), schepen Bert Gunst en Luc Paeme (voorzitter Rotary Nieuwpoort Westhoek en vrijwilliger De Triangel). (© Stad Nieuwpoort)

Written by:


0%
× Hoe kan ik je helpen?