Nieuws

Nieuwpoort neemt deel aan studietraject over ontharding

today 1

Background

Stad Nieuwpoort tekent in op een onthardingstraject onder begeleiding van vzw Breekijzer en vzw Trage Wegen. Het gaat om een studie waarbij in kaart wordt gebracht welke oververharde stukken publieke ruimte het meest geschikt zijn om op termijn omgevormd te worden tot groenzones. De onthardingsscan wordt voor de helft gesubsidieerd door Provincie West-Vlaanderen.

Binnen hun ontwikkelingstraject Gemeente voor de Toekomst bieden de Bond Beter Leefmilieu en haar lidorganisaties diverse klimaatgerelateerde projecten aan, volledig op maat van lokale besturen. Uit dat aanbod koos Provincie West-Vlaanderen 23 projecten die ze extra in de kijker zet bij de West-Vlaamse steden en gemeenten.

 

Via deze weg tekende Stad Nieuwpoort in op het traject Ontharden van oververharde gemeentewegen onder begeleiding van vzw Breekijzer en vzw Trage Wegen. Binnen het traject onderzoeken deskundigen van de twee vzw’s samen met de stadsdiensten het onthardingspotentieel van de gemeentewegen. Concreet wordt daarbij gefocust op wegen buiten de stadskern.

 

Ruim 60.000 van de 67.000 km verharde wegen in Vlaanderen zijn gemeentewegen, die in veel gevallen buitensporig zijn verhard. Wat grote gevolgen heeft voor onder andere klimaatadaptatie, natuurversnippering, sluipverkeer, landschapsontwikkeling etc. Een kwalitatief onderhoud van al die kilometers is een enorme uitdaging: wegonderhoud weegt meer en meer op de gemeentelijke begroting. Het ontwikkelen van een uitgekiende onthardingsstrategie voor overtollige en overmaatse gemeentewegen is dan ook urgent. Tegelijk creëert ontharding heel wat kansen: het zorgt voor extra ruimte voor bloemenbermen, stilteplekken, ontmoetingsplaatsen en fietsverbindingen.

 

Nieuwpoorts wegennet doorgelicht

Bij het uitvoeren van de onthardingsscan wordt de bestaande ruimtelijke invulling in Nieuwpoort bekeken om te bepalen wat mogelijk is op vlak van klimaatadaptatie, waterbeheer, natuurontsnippering, rioleringsopgave etc. Het resultaat is een longlist van interessante onthardingscases, waar een set van strategische acties en aandachtspunten aan gekoppeld wordt voor de effectieve uitvoering van die cases. In totaal kan met het traject een maximum van 40 km2 in kaart gebracht worden. Provincie West-Vlaanderen zorgt voor een subsidie-ondersteuning van 50 % boor het uitvoeren van de scan.

 

Hiermee breidt Nieuwpoort een vervolg aan de onthardingscampagne die het in maart 2020 aanvatte. Toen werd in de Stuiverwijk een deel van het voetpad opgebroken en verruild voor een groene invulling. Eén van de recentste voorbeelden van ontharding in Nieuwpoort is het Nieuwlandplein op de badplaats. Deze publieke ontmoetingsplaats wordt omgevormd van geasfalteerde parking naar een gezellig trefpunt met opvallende duinenconstructie.

 

Burgemeester Geert Vanden Broucke vindt het belangrijk dat er bekeken wordt waar in Nieuwpoort nog meer overbodige verharding kan worden weggewerkt:

 

“In het kader van onze groene mindset streven we ernaar om de stad op strategisch plekken te ontharden. Groene ruimtes zorgen voor een aangename leefomgeving met een hogere leefkwaliteit. De keuze voor ontharding is ook belangrijk om in te spelen op de veranderende klimaatomstandigheden. Vergroening draagt rechtstreeks bij tot een betere waterbeheersing, grotere biodiversiteit, afkoeling in grote hitteperiodes en gezondere luchtkwaliteit. In Nieuwpoort zijn we al even bezig met het ontharden, maar dit studietraject zal ons helpen om heel gericht locaties aan te pakken en in een duurzaam jasje te steken.”

Written by:


0%
× Hoe kan ik je helpen?