Nieuws

Stad en scholen lanceren plan voor Nieuwpoortse kinderopvang

today 7

Background

In Nieuwpoort wordt volop gewerkt aan het nieuwe Jeugd- en Sportcomplex. Tegen de zomer van 2024 zou het volledige project voltooid moeten zijn. Vanaf de start van volgend schooljaar wordt in de nieuwbouw alle voor- en naschoolse kinderopvang gecentraliseerd. De Stad werkt hiervoor nauw samen met de verschillende kleuter- en lagere scholen in Nieuwpoort.

 

Op het stedelijk sportpark De Lenspolder realiseert Stad Nieuwpoort sinds januari 2023 een hedendaags en multifunctioneel Jeugd- en Sportcomplex. Eens voltooid, zal dit een heus brandpunt zijn voor actieve vrijetijdsbeleving op maat van jong en oud. Tegen de zomervakantie van 2024 zal dit grootse infrastructuurproject afgewerkt en operationeel zijn.

 

De officiële opening van het Jeugd- en Sportcomplex vindt plaats in het weekend van 6, 7 en 8 september 2024. Meer informatie volgt later via de officiële communicatiekanalen van Stad Nieuwpoort.

 

Nieuwe thuis voor kinderopvang

De jeugdvleugel van het nieuwe complex wordt de uitvalsbasis van de stedelijke Jeugddienst, het Huis van het Kind, jeugdhuis De Sortie, de tiener- en speelpleinwerking en de kinderopvang. Door alles samen te brengen onder één dak poogt de Stad om een sterke wisselwerking tussen de verschillende geledingen en leeftijdsgroepen te creëren.

 

In verband met de voor- en naschoolse opvang heeft de Stad nu al een duidelijk plan klaar. Vanaf maandag 2 september 2024 wordt de volledige werking ingericht in het Jeugd- en Sportcomplex, zowel voor kleuters als leerlingen uit het lager onderwijs. De Stad slaat hiervoor de handen in elkaar met Vrije Basisschool Stella Maris, GO! Basisschool De Vierboete en gemeentelijke basisschool De Pagaaier. Hun leerlingen zullen elke schooldag terechtkunnen in de opvang, zowel voor als na de lesdag. Ook op schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen wordt de werking gegarandeerd. Daarmee wordt het aanbod fors uitgebouwd, verklaart schepen van Jeugd en Onderwijs Bert Gunst:

 

“De kinderopvang in onze stad is op vandaag beperkt tot de woensdag- en vrijdagnamiddag, uitsluitend na school. Voor veel werkende ouders is het op andere weekdagen steeds een heel gepuzzel om hun kroost tijdig naar school te brengen of op te halen. Niet iedereen heeft een stabiel werkrooster en rekent dan ook op de kinderopvang als betrouwbaar vangnet, zowel voor als na de lesdag. Op die vraag probeert de Stad, samen met de partners in het Nieuwpoorts onderwijsnet, een antwoord te bieden.  We richten daarom vanaf volgend schooljaar élke dag opvang in. Tegelijk introduceren we ook kinderopvang in de ochtend, voor de schoolpoort opengaat. Een broodnodige en welgekomen uitbreiding.”

 

Momenteel heeft de tweedaagse kinderopvang een capaciteit van ongeveer 80 kinderen. Met de geplande uitbreiding van het kinderopvangconcept kan het aantal sterk opgetrokken worden. De grootte van het gebouw laat ook toe om meer kinderen te huisvesten.

Streven naar kwaliteitslabel

Met de aangepaste plannen voor de kinderopvang zet Stad Nieuwpoort de eerste stap naar het behalen van het kwaliteitslabel kleuteropvang. Dit is een keurmerk waarmee de Vlaamse overheid opvangaccommodatie bekroont die zich onderscheiden met een doordachte en hoogkwalitatieve aanpak.

 

Aan het label zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo wordt er gekeken naar ruime toegankelijkheid, dit op verschillende vlakken: brede openingsuren, werken zonder inschrijvingen, hanteren van een sociaal tarief voor wie het financieel minder gemakkelijk heeft etc. Ook de pedagogische werking wordt geëvalueerd, met focus op de inzet van gekwalificeerde kinderbegeleiders.

 

Voor burgemeester Geert Vanden Broucke zou het behalen van dit label een stimulans zijn voor de vernieuwde kinderopvang:

 

“Nieuwpoort is een gezinsvriendelijke stad die families maximaal wil ondersteunen. Het inrichten van degelijke, laagdrempelige voorzieningen voor kinderen is daarbij cruciaal. De vernieuwde kinderopvang zal een onontbeerlijke schakel vormen in het stedelijk beleid waarbij we de Nieuwpoortse jeugd alle groeimogelijkheden aanreiken. Door te streven naar het kwaliteitslabel drukken we als Stad de ambitie uit om hier een tweede thuishaven te creëren die hen op weg zet in het leven.”

Het stadsbestuur en de drie schooldirecties brachten een bezoek aan de bouwwerf van het gloednieuwe Jeugd- en Sportcomplex. Zij slaan de handen in elkaar om hier vanaf volgend schooljaar elke schooldag voor- en naschoolse kinderopvang aan te bieden. (© Tom Bellefroid – Stad Nieuwpoort)

Written by:


0%
× Hoe kan ik je helpen?